Inovovaná verze hlášenky zhoubného novotvaru (1.1.2006)

1. ledna 2006 vstoupila v platnost inovovaná verze hlášenky zhoubného novotvaru, změněný režim jejího odesílání a nová metodika ÚZIS. Na vyplňování hlášení se nyní budou podílet dvě zdravotnická pracoviště:

 • zdravotnická pracoviště, která stanoví diagnózu (vyplní a předá do 1 měsíce od stanovení diagnózy)
 • zdravotnická pracoviště, zodpovědná za léčbu (vyplní a předá do 8 měsíců od stanovení diagnózy)

Hlášenka

 • Nový formulář má název "Incidence a léčba novotvaru" (DITIS 113 022 5). Nově zjištěná nádorová onemocnění se hlásí od 1.1.2006 pouze na těchto nových tiskopisech.
 • Ukázka platného tiskopisu Incidence a léčba novotvaru verze 2006/02 ve formátu pdf.
 • Elektronická hlášenka eHL Elektronizace sběru dat Národního onkologického registru byla vyhlášena v únoru 2008 v 5. ročníku soutěže IT projekt roku 2007 (CACIO) vítězem soutěže IT projekt roku. Ocenění dostala: Za efektivní vyřešení mimořádně náročné komunikace s jednotlivými zdravotnickými zařízeními a vytvoření podmínek pro výrazné zrychlení predikce vývoje nemoci.

Edukační verze elektronické hlášenky

Na serveru Masarykovy univerzity byla vytvořena edukační verze elektronického hlášení NOR www.svod.cz/nor, jehož cílem je seznámit uživatele s novou strukturou hlášenky, podat odborný komentář k jednotlivým položkám a upozornit na vyžadované kontroly vkládaných údajů.

 • Více o edukační verzi elektronické hlášenky v článku autorů Klimeš D.; Mužík J.; Kubásek M.; Koptíková J.; Brabec P.; Abrahámová J.; Dušek L.: Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie, 20, 2007, Supplement 1 20, 124-131.

Metodika

Vyplňování tiskopisu Incidence a léčba novotvaru se řídí závazným pokynem NZIS Národní onkologický registr. Pokyny k obsahu datové struktury z roku 2006 verze 051-20060101/2. Tato nová metodika nahrazuje Metodiku NZSI č. 61 z roku 1999 a je k dispozici také na stránkách ÚZIS

Nová metodika upravuje:

 • Která onemocnění podléhají onkologickému hlášení
 • Kdo má povinnost hlásit
 • Jakým způsobem se hlásí zhoubný novotvar
 • Popis obsahu jednotlivých sledovaných údajů
 • Kontrolní hlášení (KH)

Při vyplňování tiskopisu Incidence a léčba novotvaru (HN) a Kontrolní hlášení (KH) je nutno vycházet z klasifikací platných v České republice.