Národní onkologický registr (NOR) „rodinné stříbro“ české onkologie

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc.

Evidence zhoubných nádorových onemocnění byla u nás zavedena již v roce 1951. NOR byl ustanoven v roce 1976. Sběr dat je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu.

O Národním onkologickém registru, který nám v zahraničí závidí, s předsedkyní Celostátní rady Národního onkologického registru a vedoucí KOC FN Bulovka, FTN a VFN, prof. MUDr. Jitkou Abrahámovou, DrSc.

Přednáška zazněla také 4. listopadu 2011 na Onkofóru v Brně a zabývá se významem NORu a jeho financováním.

V závěru přednášky jsou shrnuty možnosti fúze dat NOR a nemocničních informačních systémů a zhodnoceny dosavadní analýzy lékových registrů ČOS.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.