Predikce počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku pro rok 2014

Na webu kolorektum.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku, kteří budou léčeni v roce 2014. Predikce pro další diagnózy budou součástí únorového vydání Modré knihy.

Odhady počtu onkologických pacientů poskytuje každý rok Česká onkologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU, a to na základě dostupných populačních dat (Národní onkologický registr, demografická data ČSÚ) a expertních odhadů.

Predikce počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku v roce 2014 na www.kolorektum.cz 

Souhrnný odhad počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku potenciálně léčených v roce 2014:

(pro metodiku, jednotlivé a podrobné predikce navštivte www.kolorektum.cz/).