Založena Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P.

Založena Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P.

V první polovině září 2019 představenstvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně projednalo a schválilo vznik nové odborné společnosti – České mikrobiomové společnosti. Česká mikrobiomová společnost je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci, včetně zhoubných nádorů. 

Česká mikrobiomová společnost přijímá mezi své členy všechny zájemce o problematiku mikrobiomu a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti či pacientských organizací. 

Více informací na webu společnosti