Od 1. 7. 2018 se mění název Národního koordinačního centra prevence vážných nemocí na Národní screeningové centrum!

Od 1. 7. 2018 se mění název Národního koordinačního centra prevence vážných nemocí na Národní screeningové centrum!

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění zahájilo svoji činnost 1. února 2017. Od července je přejmenováno na Národní screeningové centrum, tak aby bylo srozumitelnější odborné i laické veřejnosti.   

Centrum pro prevenci vážných onemocnění zahájilo svoji činnost 1. února 2017 po názvem „Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění“. Pro vytváření metodického a personálního zázemí screeningových programů a jejich hodnocení byl tento název dostačující a srozumitelný pro odbornou veřejnost. Naším cílem však je, aby screeningové programy v nejbližší budoucnosti sloužily zejména laické veřejnosti, staly se nedílnou součástí péče o zdraví a samozřejmostí pro každého občana, který pochopí smysl screeningových programů a důvod, proč se jich zúčastnit. V odstartovaných pilotních projektech zavádíme nejnovější postupy a aktuální vědecké poznatky v oblasti včasného záchytu zhoubných nádorů a dalších závažných onemocnění. Vysvětlujeme lidem, že jejich zdraví ochrání včasná diagnostika, že jedním ze způsobů, jak efektivně čelit závažným chorobám je zachytit je v časných stádiích, kdy pacient ještě nemá žádné obtíže. Název „Národní screeningové centrum“ lépe a jednoduše vystihuje smysl a účel naší instituce, službu, kterou provádíme, a kterou usilujeme o zlepšování zdraví celé naší společnosti. Věříme, že se nám i tímto krokem podaří být jedním z inovátorů měnícího se prostředí zdravotnictví a zdravotní péče a přispějeme tak k vytvoření pozitivního přístupu občanů ke screeningovým programům.

Web Národního screeningového centra * Sledujte Facebook Národního screeningového centra