Pilotní projekt Národního screeningového centra "Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla"

Pilotní projekt Národního screeningového centra "Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla"

Dne 18. 6. 2018 se v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR v Praze uskutečnilo 1. zasedání Pracovní skupiny pro pilotní projekt Optimalizace screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu.

Rakovina děložního hrdla je onemocnění, které vzniká jako následek infekční nákazy lidským papilomavirem (HPV) přenosným pohlavním stykem. Většina žen nákazu tímto virem ani nezjistí, neboť jejich imunitní systém si s infekcí poradí. V některých případech však vlivem působení HPV dojde ke změnám v buňkách na povrchu děložního hrdla, které mohou dát vznik rakovině.

V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 1 000 nových onemocnění rakovinou děložního hrdla, z toho 400 žen v důsledku onemocnění zemře. Tomuto nádorovému onemocnění se dá velmi dobře předcházet zejména preventivním vyšetřením u praktického gynekologa. Alternativou podrobného vyšetření je zjištování HPV prostřednictvím tzv. samovyšetření.

V rámci pilotního projektu vybrané ženy starší 50 let, u kterých je nebezpečně nízká účast na stávajícím screeningovém programu, obdrží poštou samovyšetřovací sadu se srozumitelným návodem jak odběr provést a kam materiál po samoodběru zaslat. Program si klade za cíl prověřit, zdali tento pro Českou republiku inovativní způsob samoodběrového HPV vyšetření u žen bude dostatečně efektivní, aby zvýšil zapojení žen do screeningu a tak snížil nemocnost a úmrtnost.

S účinností ke dni 1. 6. 2018 byla zřízena Pracovní skupina pro pilotní projekt Optimalizace screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu, jejíž předsedou a odborným garantem se stal Prof. MUDr. David Cibula, Ph.D, FCMA z Centra gynekologie a onkologie, Gynekologicko-porodnické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Na 1. zasedání pracovní skupiny byla projednána metodika výběru žen pro oslovení k účasti ve zmíněném pilotním projektu, bylo navrženo věkové rozpětí žen od 50 do 65 let. Tyto ženy budou vyhledány v databázi zdravotních pojišťoven dle již schválené metodiky adresného zvaní a obdrží testovou sadu a srozumitelný návod k samovyšetření. Klientka poté odešle testovací sadu s vyplněnou průvodkou do akreditované laboratoře disponující diagnostickým vybavením pro detekci genomu HPV. Poté bude laboratoří informována o výsledku vyšetření a v případě pozitivního nálezu jí bude doporučena návštěva gynekologa. Vzhledem k dlouholeté zkušenosti v oblasti diagnostiky a prevence karcinomu děložního hrdla byla dohodnuta spolupráce s Ústavem molekulární a translační medicíny v Olomouci, doc. MUDr. Mariánem Hajdúchem, Ph.D, ředitelem ústavu a místopředsedou správní rady Nadace pro výzkum rakoviny ČR. Dále byla vedena diskuze nad metodikou hodnocení detekce genomu lidského papilomaviru metodou hybridizace a PCR. V průběhu měsíce července a srpna připraví členové pracovní skupiny podklady pro veřejnou zakázku na nákup samovyšetřovacích sad.

Druhé setkání pracovní skupiny před realizační fází projektu je naplánováno na 13. 9. 2018 opět v budově Ministerstva zdravotnictví.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter