Zpravodaj Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění, č. 1, leden 2018

Vychází první číslo zpravodaje, který vydává Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění (NKC). První číslo se věnuje především vzniku NKC, strategii prevence vážných onemocnění, pilotním projektům časného záchytu onemocnění a projektu Datová základna, který slouží k vybudování jednotné a koordinované infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z probíhajících a nově zaváděných programů časného záchytu onemocnění v České republice. 

Obsah čísla 1/2018

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění zahájilo svou činnost

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění (NKC) je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), jeho hlavním cílem je vytvoření odborného
zázemí pro plánování a řízení programů časného záchytu onemocnění v ČR.

Strategie prevence vážných onemocnění

Programy časného záchytu vážných onemocnění patří mezi národní veřejně-zdravotnické priority ČR. Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020,
jejíž součástí je i akční plán pro screeningové programy, má za cíl snížit nemocnost a úmrtnost na nejzávažnější onemocnění v ČR.

Datová základna jako nedílná součást efektivní realizace screeningových programů

Projekt Datová základna slouží k vybudování jednotné a koordinované infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z probíhajících a nově zaváděných programů časného záchytu
onemocnění v České republice.

Pilotní projekty umožní ověřit možnost zavedení nových programů časného záchytu onemocnění do českého prostředí zdravotní péče

Pilotní projekty umožní ověřit potenciál a realizovatelnost nových programů časného záchytu onemocnění v prostředí zdravotního systému v ČR. Aktuálně jsou připraveny podklady
pro realizaci šesti nových pilotních projektů a optimalizaci stávajícího nastavení již realizovaných třech screeningových programů. Pilotní projekty jsou aktuálně v procesu
schvalování dotačním orgánem.

Nový webový portál Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění má za cíl informovat odbornou i širokou veřejnost

Webový portál Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění má za cíl informovat odbornou i širokou veřejnost o stávajících a připravovaných programech sekundární
prevence v ČR.

Zpravodaj je ke stažení na stránkách Národního koordinačního centra prevence vzácných onemocnění  

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter