Zpravodaj Národního screeningového centra, č. 3, září 2018

Zpravodaj Národního screeningového centra, č. 3, září 2018

Vychází třetí letošní číslo zpravodaje, který vydává Národní screeningové centrum, původně Koordinační centrum prevence vážných onemocnění. Třetí číslo vysvětluje, proč došlo ke změně názvu, podává přehled pilotních projektů a ohlíží se za loňskou konferencí European Digestive Cancer Days, která se konala 26. - 27. září 2017 v Kongresovém centru Praha. 

Obsah čísla 3/2018

 1. Proč se od 1. 7. 2018 mění název koordinačního centra na Národní screeningové centrum?
 2. Jaké pilotní projekty realizujeme?
 3. Ohlédnutí za konferencí European Digestive Cancer Days, Praha, 26.–27. 9. 2017

Jaké pilotní projekty NSC realizuje?

Z onkologických programů realizuje Národní Screeningové centrum pilotní programy:

 • Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla
 • Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních
 • Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla
 • Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu

Ve třetím čísle se dočtete základní informace také o dalších projektech Národního screeningového centra, kterými jsou:  

 • Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců
 • Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci
 • Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému
 • Sekundární prevence osteoporotických zlomenin
 • Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP

Zpravodaj je ke stažení na stránkách Národního koordinačního centra prevence vzácných onemocnění