Média a závislost na tabáku

Jaký je vztah médií k osvětě v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku ukazuje přednáška redaktorky v Medical Tribune. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Zpět na obsah Workshopu závislost na tabáku