Média a závislost na tabáku

Jaký je vztah médií k osvětě v oblasti prevence a léčby závislosti na tabáku ukazuje přednáška redaktorky v Medical Tribune. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Zpět na obsah Workshopu závislost na tabáku