Sekce uroonkologie

Sekce uroonkologie vznikla v roce 2006 s cílem koordinovat proporce společné péče urologů a onkologů o onkourologické nemocné a spolupracovat na pravidelných aktualizacích doporučených diagnosticko-léčebných postupů. 

Na konci roku 2016 bylo přistoupeno k obnovení činnosti sekce. Na výzvu výboru ČOS se do sekce přihlásilo množství nových zájemců z řad onkologů a urologů se zájmem o onkourologii.  V roce 2017 proběhly volby do výboru sekce.