Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

3. LF UK a FNKV, Ústav patologie (Šrobárova 50, 100 34 Praha)

E-mail: vernerova@fnkv.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta