LÉČBA PACIENTEK S KARCINONEM PRSU TAMOXIFENEM A JEHO VLIV NA ENDOMETRIUM Z POHLEDU GYNEKOLOGA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 046

Autoři: MUDr. Marie Bendová, CSc.; MUDr. Jiří Pavlásek; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

Východiska:

Pacientky s ca mammae jsou zároveň i pacientkami gynekologů. Gynekolog jim poskytuje gynekologické preventivní vyšetření, ale zaměřuje se i na rizikové ženy, tj. pacientky s karcinomem prsu. Rizikové faktory pro karcinom prsu jsou podobné jako pro karcinom endometria, resp. dalších gyne­kologických malignit.

Cíl:

Práce mapuje kladné i záporné vlivy důsledky aplikace tamoxifenu při léčbě pacientek s C50 z pohledu gynekologa, zejména vliv na endometrium. Uveden přehled nežádoucích účinků. Na souboru 86 pacientek Gynekologicko-porodnické kliniky s diagnózou C50 léčených tamoxifenem ukázány výsledky biopsie endometria, provedené na základě příslušné indikace u léčených žen (symptomatických i asymptomatických). Zhodnoceno i riziko maligní transformace endometria. Uvedeny obrazové příklady z hysteroskopie, sonografie a histologie endometria po aplikaci tamoxifenu.

Závěr:

Vzhledem k nejednotnosti doporučených postupů při monitorování pacientek s ca mammae léčených tamoxifenem doporučen algoritmus sledování endometria a dán návrh spolupráce gynekologa a onkologa při indikaci invazivních gynekologických vyšetření.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013