Hormonální terapie pacientek s karcinomem prsu z pohledu gynekologa

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba, panelová diskuse

Číslo abstraktu: 022

Autoři: MUDr. Marie Bendová, CSc.; MUDr. Jiří Pavlásek; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010