EARLY AND LATE RESPONSE ASSESSMENT WITH FDG-PET AFTER BEACOPP-BASED CHEMOTHERAPY IN ADVANCED-STAGE HODGKIN LYMPHOMA PATIENTS HAS A HIGH NEGATIVE PREDICTIVE VALUE

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Hodgkin lymphoma

Číslo abstraktu: 0084

Autoři: MUDr. Jana Marková; MD Carsten Kobe; MUDr. Magdaléna Skopalová; MUDr. Lubica Žikavská; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.; Ing. Kateřina Klásková; MUDr. Kateřina Dědečková; MD Hans Theodor Eich; MD Markus Dietlein; MD Michael Fuchs; Prof. MD Andreas Engert; doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009