Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.

Východoslovenský onkologický ústav, Klinika rádioterapie a onkológie (Rastislavova 43, 041 91 Košice)

E-mail: matula@vou.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.