MUDr. Borek Sehnal

1. LF UK a FN Na Bulovce, Gynekologicko-porodnická klinika (Budínova 2, 180 81 Praha)

E-mail: boreksehnal@seznam.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.