Ca 125 - nedokonalý pomocník při vyšetření pánevních rezistencí.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 056

Autoři: MUDr. Borek Sehnal; MUDr. Daniel Driák, Ph.D.; MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D.; MUDr. Monika Müllerová (Dvorská); MUDr. Petr Holý

Úvod

Sérový tumorový marker Ca 125 hraje důležitou roli v diferenciální diagnostice tumorů malé pánve. Více než 80% nemucinósních karcinomů ovaria se projeví jeho zvýšenou koncentrací, ale pouze 50% pacientek vykazuje zvýšené hodnoty v I. stadiu choroby. Marker Ca 125 je orgánově a nádorově nespecifický, jeho hlavní význam spočívá ve stanovení prognózy a sledování úspěšnosti protinádorové léčby. Koncentrace vyšší než 1000 U/ml bývají spojeny s pokročilým stadiem ovariálního karcinomu.


Cíl

Referovat o případu 65-ti leté pacientky s koncentrací Ca 125 1432 U/ml, jejíž příčinou byla cirhotická přestavba jater.


Materiál a metoda

Kasuistika, literární přehled.


Výsledky

65-ti letá žena s koncentrací Ca 125 1432 U/ml a masivním ascitem byla referovaná na naše pracoviště k operačnímu řešení, vyšetření CT ukazovalo s vysokou suspekcí na ovariální karcinom. Byla provedena laparoskopie otevřenou procedurou a provedena bilaterální adnexektomia a biopsie jater. Histologický nález z adnex byl benigní, biopsie jater ukázala na vazivovou přestavbu.


Závěr

Vysoké hodnoty markeru Ca 125 jsou zpravidla spojovány s pokročilým, někdy primárně inoperabilním stadiem ovariálního, případně primárního peritoneálního karcinomu. Popsaný případ upozorňuje na mimořádně vysokou koncentraci Ca 125 u pacientky s jaterní cirhózou.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010