Nový stagingový systém FIGO.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Borek Sehnal; MUDr. Daniel Driák, Ph.D.; MUDr. Emanuela Kmoníčková; MUDr. Dušan Kolařík, Ph.D.

Cíl práce

Přehled nového stagingu FIGO u gynekologických karcinomů a jeho vliv na prognózu a léčbu onemocnění.

Materiál a metodika – souhrnný přehled

Výsledky

Hlavní cíle kteréhokoliv dobrého stagingového systému založeného na evidence-based medicine zahrnují plánování léčby, poskytují odhad prognózy onemocnění a vypovídají o úspěchu aplikované léčby. Tím také umožňují výměnu relevantních informací mezí onkologickými centry a přispívají k poznávání a výzkumu malignit napříč světadíly. Každý stagingový systém by měl mít 3 základní charakteristiky – měl by být odůvodněný (na základě poznatků evidence-based medicine), solidní (důvěryhodný) a praktický (snadno uplatnitelný v praxi). První stagingový systém pro gynekologický nádor se objevil na přelomu 20.století a byl vypracován pro karcinom děložního hrdla. Klasifikace a stagování ostatních gynekologických nádorů následovalo v 50.letech minulého století. Během následujících dekád se tyto stagingové systémy upravovaly a s výjimkou cervikálního karcinomu a trofoblastické nemoci se přesunuly z klinické na chirurgickou (patologicko-anatomickou) základnu.

Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) byla založena v roce 1954 v Ženevě a v současné době shromažďuje odborné gynekologicko-porodnické společnosti ve 124 zemích pěti kontinentů.

Na základě nových poznatků byly výborem FIGO (FIGO Committee on Gynecologic Oncology) v roce 2008 navrženy a následně FIGO Executive Board v září 2008 odsouhlaseny některé změny, které byly publikovány v roce 2009.

Největší změny byly provedeny u karcinomu vulvy, další u karcinomu děložního hrdla a karcinomu endometria, nově byl vypracován stagingový systém pro sarkomy dělohy založený na pravidlech platných pro sarkomy jiných měkkých tkání.

U karcinomu děložního hrdla zůstal stagingový systém založen na klinickém vyšetření, protože chirurgický staging lymfatických uzlin nemůže být uplatňován celosvětově (zvláště v rozvojích zemích) a to by zkreslovalo výsledky léčby vzhledem ke stadiu nemoci mezi různě vyvinutými zeměmi. Stadium 0 bylo zrušeno, protože se jedná o prekancerózu a nikoliv o invazivní nádor. U karcinomu endometria nastaly čtyři zásadní změny. U karcinomu vulvy byly odsouhlaseny největší změny, přestože stadium I zůstává beze změny. Pro karcinosarkom dělohy platí stále stejný stagingový systém jako pro karcinom endometria. Nově byl vytvořen stagingový systém pro leiomyosarkom a jiný společný stagingový systém pro adenomyosarkom a endometriální stromální sarkom. Stagingový systém pro karcinom ovaria a tuby zůstal beze změny.

Závěr

FIGO stagingový systém je strukturován tak, aby zahrnul hlavní prognostické faktory ovlivňující chování gynekologických karcinomů. Účel FIGO stagingového systému je poskytnout klasifikaci šíření zhoubného nádoru vycházející z klinické zkušenosti tak, aby jednotlivým stadiím odpovídaly určité modality terapie. Vzhledem k vývoji diagnostických i terapeutických možností ve všech oblastí medicíny je nutné v průběhu doby tyto stagingové systémy upřesňovat. Cílem přednášky je informovat o nejnovějších změnách ve FIGO stagingovém systému a jeho významu pro onkologickou praxi.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011