MUDr. Jiří Duben, Ph.D.

Nemocnice Atlas a.s., Chirurgické odd. (T.Bati 5135, 760 01 Zlín)

E-mail: chirurgie@nemocniceatlas.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta