Validation of sentinel lymph node (SLN) mapping (M) in colon cancer (Cca) over three continents: An international experience.

Konference: 2007 43th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Gastrointestinal (Colorectal) Cancer

Číslo abstraktu: 4047

Autoři: S. Saha; M. Patel; A. Bilchik; T. Beutler; M. Zuber; A. Bembenek; Y. Kitagawa; MUDr. Jiří Duben, Ph.D.; C. Codignola; G. Cserni

Ústní prezentace a abstrakt ve sborníku

20. června bude abstrakt publikován rovněž v Supplementu časopisu

Journal of Clinical Oncology, 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. Vol 25, No. 18S (June 20 Supplement), 2007.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2007