Patologická sekrece z bradavky a karcinom prsu

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chirurgie

Číslo abstraktu: 011

Autoři: Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; MUDr. Peter Kosáč; Petr Vážan; MUDr. Lukáš Hnátek; MUDr. Bohumil Dudešek; MUDr. Jiří Duben, Ph.D.

Úvod:

Patologická sekrece z prsu je poměrně častá stížnost žen vyšetřovaných v mammární poradně. Jedná se o třetí nejčastější obtíže po hmatných resistencích v prsu a bolestech prsů. Udává se, že se vyskytuje u 3-10 % žen s obtížemi. Přestože se převážně jedná o benigní onemocnění, jako je duktektazia, fibrocystická mastopatie, intraduktální papilom nebo intraduktální papilomatosa, může se také jednat o příznak karcinomu prsu, a proto je třeba patologické sekreci věnovat patřičnou pozornost, zvláště když se jedná o sekreci z jednoho duktu.

Metoda:

Na chirurgickém oddělení nemocnice Atlas ve Zlíně bylo od ledna 2004 do prosince 2009 chirurgický ošetřeno 15 pacientek se sekrecí z prsu. U všech byla zaznamenána epizoda hemoragické sekrece. Provedeno předoperační klinické vyšetření – mamografie, sonografie, cytologie a výběrově duktografie.

Výsledky:

Do sestavy byly zařazeny jen pacientky s chirurgickým výkonem. Průměrný věk pacientek byl 50,5 roků (od 35 do 68). Výsledný histologický nález byl 12x benigní, 1x atypická duktální hyperplasie (DIN 1b), 1x DCIS, 1x PapiloCa. Chirurgické výkony excise duktů 13x, 1x mastektomie s biopsií sentinelové uzliny a 1x konzervativní výkon s biopsií sentinelové uzliny. Jedenkrát jsme mimo tento soubor zaznamenali recidivu sekrece s nálezem papilomu přímo v mamile.

Diskuse:

Literatura udává, že karcinom prsní žlázy je diagnostikován asi v l0 % secernujících duktů. V klinické praxi je třeba sledovat, zda se jedná o hemoragickou či serosní sekreci, i když hemoragická sekrece neznamená přímou diagnosu karcinomu. Karcinom se může projevit i serosní sekrecí. Cytologické vyšetření je nezbytné, i když také nemusí znamenat přesnou diagnosu. Úspěšnost cytologického vyšetření se výrazně nezvyšuje ani po provedení laváže. Klinické vyšetření je doplněno mammografií a sonografií, při kterých pátráme po patologickém útvaru, abnormálním nálezu nebo např. mikrokalcifikacích. Nález je však také často negativní. Stanovení předoperační diagnózy může usnadnit duktografie, která je ale mnohdy velmi obtížně proveditelná. Jedná se také o vyšetření, které některé pacientky obtížně tolerují, a tak často selhává. Mnohdy není snadné vyšetření provést, a tak prokázat patologický nález. Z moderních vyšetřovacích metod se nabízí duktoskopie, která je však u nás obtížně dostupná. Lze ji provést nejen u dilatovaných duktů. Nejprve byla prováděna rigidním duktoskopem a poprvé byla prezentována v l988. S rozvojem nové techniky dochází k jejímu rozvoji. V Japonsku a Číně se nyní jedná o rutinní vyšetření. Vyšetření umožňuje přímé hodnocení postižených duktů, avšak vyžaduje zkušenost při stanovení nálezu a zvláště při rozhodování, který vývod vyšetřovat. Léčení sekrece z prsu je chirurgické a postoj je aktivnější, pokud se jedná o sekreci z jednoho duktu a na jedné straně. S ohledem na věk a budoucí těhotenství odstraňujeme buď jednotlivý secernující vývod, nebo resekujeme centrální dukty.

Závěr:

Sekreci z prsu je třeba věnovat patřičnou pozornost, protože může být prvním příznakem karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2010