MUDr. Miroslav Zvolský

ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce; AV ČR (Palackého nám. 4 P.O.BOX 60, 128 01 Praha)

E-mail: miroslav.zvolsky@gmail.com

Sekce ČOS: Sekce NOR, dříve Sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.