Návrh implementačního rámce, souvislosti, překlad, potřebné kroky k zavedení MKN-11 v ČR

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí přinese po třiceti letech používání předchozí verze zásadní změnu, a to především v popisu a vykazování případů poskytování zdravotní péče. Příspěvek seznamuje s možnostmi implementace 11. verze této klasifikace do českého zdravotnictví, která je  výzvou z hlediska revize používání MKN a sběrů dat jako celku. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na konferenci Klasifikon 2018 a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, popis zdravotní péče a klinické klasifikační systémy, navštivte web ÚZIS, kde najdete všechny přednášky z konference.

Klíčová slova
přednáška - video