Národní pravidla kódování diagnóz dle MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) obsahuje vnitřní pravidla pro kódování nemocnosti a úmrtnosti a obecná pravidla pro použití klasifikace jako celku. Část pravidel vyplývajících z použití MKN-10 pro vykazování akutní lůžkové péče pro potřeby zařazování hospitalizačních případů v klasifikaci IR-DRG obsahuje dokument "Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG". Přesto existují některé sporné oblasti, které nejsou v oblasti vykazování lůžkové péče pokryty. Iniciativou některých poskytovatelů zdravotních služeb vznikl tzv. Kodérský manuál, který se od roku 2015 snaží dále rozvíjet ÚZIS ČR v rámci projektu DRG Restart. Nová pravidla by měla řešit sporné otázky a přizpůsobit pravidla kódování nově vyvíjené klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG. Přednáška zazněla na konferenci KlasifiKon 2017.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které odezněly na konferenci a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, zdravotních služeb, zdravotních intervencí a klasifikační systémy nebo o projekt CZ-DRG, navštivte web ÚZIS, kde najdete všech 32 přednášek, které na konferenci odezněly.  

Klíčová slova
přednáška - video; video