TRENDY V MORFOLOGII NÁDORŮ PLIC V DATECH NOR A SOUVISLOST SE SLOŽENÍM CIGARETOVÉHO KOUŘE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/128

Autoři: MUDr. Miroslav Zvolský; prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.; MUDr. Jan Stříteský, CSc.

Východiska:

Národní onkologický registr ČR (NOR) je celopopulační informační systém ze zákona shromažďující hlášení o všech zhoubných novotvarech na území ČR od roku 1977.

Jsou do něj hlášeny také zhoubné novotvary průdušnice, průdušky a plíce (diagnózy C33-C34 dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10), které je možné členit i podrobněji podle histopatologického obrazu (morfologické kódy Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii - MKN-O). Zahraniční studie uvádějí rozdílné epidemiologické trendy u mužů a u žen a to zejména v souvislosti s měnícím se složením tabákového kouře: klesající obsah dehtů souvisí s klesajícím výskytem dlaždicobuněčných karcinomů, zatímco zvyšující se obsah nitrosaminů se stále častějšími adenokarcinomy.

Metodika:

Z NOR byli vybráni pacienti dle diagnózy MKN-10 a to od roku 1984 (kdy byl zahájen sběr dat o morfologii novotvaru dle MKN-O) do roku 2013 (poslední aktuálně zkompletovaný rok sběru) a rozděleni podle klasifikace plicních novotvarů WHO do skupin: malobuněčný karcinom, dlaždicobuněčný karcinom, velkobuněčný karcinom, adenokarcinom a skupina ostatních nebo neurčených případů.

Výsledky:

Celkem bylo v NOR v letech 1984-2013 identifikováno 183 979 případů C33-C34 (143 964 u mužů, 40 015 u žen). Malobuněčné karcinomy v roce 2013 představovaly 14 % případů u mužů a 15 % u žen s pozvolným nárůstem (8 % u obou pohlaví v roce 1984) a velkobuněčné karcinomy u obou pohlaví představovaly přibližně 3 % z celkového počtu. Nejčastějším histologickým subtypem je u mužů dlouhodobě dlaždicobuněčný karcinom (33 % případů v roce 1984), výrazně však roste počet případů adenokarcinomu (23 % v roce 2013 vs. 5 % v roce 1984). U žen je s 30 % nejčastějším subtypem adenokarcinom (již od roku 2004; 15 % v roce 1984), zatímco dlaždicobuněčný karcinom představoval v roce 2013 pouze 20 % případů.

Závěr:

Celková incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce v roce 2013 představovala 84 případů na 100 000 mužů, resp. 34 případů na 100 000 žen. Nejčastějším histologickým subtypem byl dlaždicobuněčný karcinom u mužů a adenokarcinom u žen. Trend hlavních histologických skupin odpovídá nárůstu výskytu adenokarcinomu ve vyspělých zemích a preferenci kouření cigaret s vyšším obsahem nitrosaminů (např. „slim", dříve „light") u žen.

 

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016