Aktivity ÚZIS ČR v přejímání, implementaci a tvorbě klasifikací

ÚZIS ČR dlouhodobě realizuje správu českých překladů mezinárodních klasifikací pro oblast zdravotnictví, ať již přímým kontaktem s garantujícími mezinárodními organizacemi (především WHO) nebo na základě pověření Ministerstva zdravotnictví. Přednáška zazněla na konferenci KlasifiKon 2017.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na konferenci a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, zdravotních služeb, zdravotních intervencí a klasifikační systémy nebo o projekt CZ-DRG, navštivte web ÚZIS, kde najdete všech 32 přednášek, které na konferenci odezněly.  

Klíčová slova
přednáška - video; video