MUDr. Vladimír Dvořák

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Centrum ambulantní gynekologie a primární péče (Orlí 10, 602 00 Brno)

E-mail: cgps@cgpsbrno.cz

Sekce ČOS: Sekce preventivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.