Screening karcinomu děložního hrdla

Screening karcinomu děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla je pozdní komplikací banální infekce rozšířené po celém světě. Publikace kolektivu autorů přináší zcela aktuální poznatky a přístupy, a chce tak přispět k prohloubení znalostí a informovanosti v oblasti, která má v naší zemi dlouhou tradici.