Prof. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

LF UK Bratislava, Odd. klinickej patofyziológie (Sasinkova 4, 811 08 Bratislava)

E-mail: beata.mladosievicova@fmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy

Články v Klinické onkologii