RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

Laboratoř molekulární patologie,Ústav patologie 1. LF UK a VFN (Studničkova 2, 128 00 Praha)

E-mail: stanek.libor@seznam.cz

Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory prsu

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta