Sekce pro nádory prsu

Založení Sekce pro nádory prsu bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 17. června 2014 v Hradci Králové.  

Problematika prekanceróz a nádorových onemocnění prsu je komplexní a multioborovou záležitostí, do které jsou zahrnuti zejména specialisté oborů radiologie, patologie, molekulární a klinické genetiky, chirurgie, radioterapie a klinické onkologie. Velmi důležitá je rovněž spolupráce s praktickými lékaři, gynekology, psychology a pacientskými organizacemi.

Chcete pracovat v Sekci pro nádory prsu? Členství v jednotlivých sekcích ČOS je podmíněno členstvím ve společnosti. Nejste-li členem ČOS, hlásíte se za nového člena a zároveň máte zájem o práci v sekci, postupujte podle uvedeného návodu (v části Přihláška), ale uveďte název Sekce. Pokud již členem ČOS jste a máte zájem pracovat v Sekci pro nádory prsu, pošlete, prosím, přihlášku do sekce paní Koutské a uveďte, že již jste členy ČOS ČLS JEP.