PU.1 and p53 Double Mutant Mice Develop Aggressive AML with Dysplastic Features

Konference: 2012 54th ASH Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 603. Oncogenes and Tumor Suppressors III

Číslo abstraktu: 0769

Autoři: Mgr. Petra Vlčková (Bašová); RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM; Mgr. Pavel Burda, Ph.D.; Mgr. Karina Vargová, Ph.D.; Bc. Filipp Savvulidi; Mgr. Martina Kapalová; MD Ulrich Steidl, PhD; Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2012