The Determination of the Gene Amplification for Human Telomerase (hTERC) in Cervical Intraepithelial Neoplasia and Cervical Carcinoma in the Czech Republic

Konference: 2011 36th Congress ESMO a 16th Congress ECCO - účast ČR

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Proffered Papers - Poster

Číslo abstraktu: 8009

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; RNDr. Vladimíra Vallová (Vránová), Ph.D.; Mgr. Iva Slámová; Mgr. Miroslava Kiššová

Datum přednesení příspěvku: 23. 9. 2011