Genetické vyšetření - video MOÚ

Podívejte se na video Masarykova onkologického ústavu Brno, ve kterém paní primářka Doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. z Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno, popisuje, kdy se dělá genetické vyšetření a jak probíhá. 

Zdroj: YouTube kanál Masarykova onkologického ústavu Brno