Onkologická rizika a prevence

Zobrazit i texty určené pro odborníky

 • Činnost a cíle

  Datum:

  Sekce preventivní onkologie při ČOS (schválena na výboru ČOS dne 19.6.2012) Idea vychází z Národního onkologického programu V ČR onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorového onemocnění bezmála každý třetí občan, každý čtvrtý na rakovinu zemře. Veřejnost je třeba...

  čtěte dál about Činnost a cíle

 • Jak bojují s těmito čísly odborníci a stát?

  Datum:

  Opatření, která by měla vést ke snížení výskytu a úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice: Schválení a plnění Národního onkologického programu České republiky Akreditace 13 Komplexních onkologických center a skupin na základě 4 základních kompetencí vyhodnocených výběrovým...

  čtěte dál about Jak bojují s těmito čísly odborníci a stát?

 • Návrh preventivní mammologické péče

  Datum:

  Návrh preventivní mammologické péče dle empirického rizika karcinomu prsu podle rodinné anamnézy Ženy s rizikem vzniku karcinomu prsu dle Clausových tabulek do 10% (nízké riziko): Sledování shodné s běžným populačním skríningem, tj. samovyšetřování prsů měsíčně mamografie 1x za 2 roky...

  čtěte dál about Návrh preventivní mammologické péče

 • Odhad rizika nádoru prsu

  Datum:

  CLAUSŮV MODEL k odhadu celoživotního kumulativního rizika vzniku nádorů prsu u žen s positivní rodinnou anamnézou Tyto tabulky slouží k jednoduchému zhodnocení celoživotního rizika ženy pro vznik karcinomu prsu podle závažnosti její rodinné anamnézy. Clausovy tabulky neberou v úvahu další...

  čtěte dál about Odhad rizika nádoru prsu

 • Onkoprevence pro Českou republiku

  Datum:

  Obsah: Primární prevence Sekundární prevence Terciární prevence Kvartérní prevence Informační nástroje podporující onkoprevenci Onkologická prevence znamená předvídání a předcházení nežádoucím událostem, souvisejícím se vznikem a progresí zhoubných nádorů. Preventivní doktrína...

  čtěte dál about Onkoprevence pro Českou republiku

 • Otázky a odpovědi o prevenci rakoviny - videa

  Datum:

  Obsah: Prevence zhoubných nádorů tlustého střeva Prevence zhoubných nádorů prsu a gynekologických zhoubných nádorů Prevence zhoubných nádorů plic Prevence urologických zhoubných nádorů Dědičnost, rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů, výživa Polytématická videa o prevenci ...

  čtěte dál about Otázky a odpovědi o prevenci rakoviny - videa

 • Postup genetického testování

  Datum:

  Hledání kauzální (rodinné) mutace. Optimální je začít testování u pacienta s nejtypičtějším nádorem pro daný syndrom (časný, bilaterální, vícečetný výskyt nádoru). Pokud již nikdo z nemocných nežije, hledání mutace v rodině je možné u nejbližších příbuzných (většinou v 50%...

  čtěte dál about Postup genetického testování

 • Prevence

  Datum:

  Onkologická prevence je důležitým bodem Národního onkologického programu České republiky.  Dosud neumíme nádorovým onemocněním účinně předcházet u každého jednotlivce zvlášť, můžeme však nabídnout alespoň účinnou sekundární prevenci, tedy časný záchyt nádorového...

  čtěte dál about Prevence

 • Prevence a skríning

  Datum:

  Onkologická prevence je jedním z bodů Národního onkologického programu České republiky. Česká onkologická společnost podporuje rozvoj onkologických screeningových programů a zajišťuje přímý a stálý přístup pacientů k informacím o prevenci onkologických onemocnění.  Onkologická...

  čtěte dál about Prevence a skríning

 • Prevence na internetu

  Datum:

  Informační zdroje pro onkologickou prevenci na internetu Oficiální program onkoprevence pro Českou Republiku (ČOS) rozvíjí body 1-3 Národního onkologického programu. Součástí programu je i soubor nástrojů pro informování laické veřejnosti o prevenci onkologických onemocnění.  Na českém...

  čtěte dál about Prevence na internetu

 • Projekty onkologické prevence

  Datum:

  Česká onkologická společnost podporuje v souladu s Národním onkologickým programem České republiky rozvoj onkologických screeningových programů a zajišťuje přímý a stálý přístup laické veřejnosti k informacím o prevenci onkologických onemocnění. Níže najdete přehled projektů...

  čtěte dál about Projekty onkologické prevence

 • Sekce preventivní onkologie

  Datum:

  Založení sekce bylo schváleno na zasedání výboru ČOS dne 19. června 2012. Výsledky voleb do vedení sekce byly oznámeny v listopadu 2012. Idea vzniku této sekce vychází z Národního onkologického programu. V ČR onemocní v průběhu života některým z mnoha druhů nádorového onemocnění každý...

  čtěte dál about Sekce preventivní onkologie

 • Zdroje informací

  Datum:

  Informační zdroje z oblasti prediktivní onkologie Časopisy specializující se preventivní  onkologii Knihy Brožury pro pacienty Internetové stránky projektů onkologické prevence Tuzemská konferenční abstrakta Níže najdete přehled časopisů, knih, brožur a odborných abstrakt, které se...

  čtěte dál about Zdroje informací