Tým poradců o prevenci

Vaše dotazy zodpovídají členové Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS J.E.P.:

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity a Státní zdravotní ústav
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů MOÚ Brno
Nemocnice Znojmo, ORKO
FN Brno, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
Předsedkyně Sekce preventivní onkologie ČOS; MOÚ, Gastroenterologické oddělení