Nová organizace péče o onkologické pacienty v remisi - tisková konference

18. října se uskutečnila tisková konference Ministerstva zdravotnictví ČR, České onkologické společnosti ČLS J.E.P., Sdružení praktických lékařů ČR a  Společnosti všeobecného lékařství k nové organizaci péče o pacienty v remisi, tedy po úspěšně ukončené onkologické léčbě. 

Za Ministerstvo zdravotnictví ČR se konference zúčastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, za Českou onkologickou společnost ČLS J.E.P. její  předsedkyně Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. a MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., za Sdružení praktických lékařů ČR jeho předseda MUDr. Petr Šonka a doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. za Společnost všeobecného lékařství ČLS J.E.P

Cílem dohody mezi Českou onkologickou společností, Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství je zavedení postupů sdílené péče o pacienty po ukončené onkologické léčbě, zvýšení komfortu pacientů při zachování kvality péče, zlepšení organizace péče, posílení kompetencí praktických lékařů a současně uvolnění kapacity onkologických pracovišť pro kvalitní péči o onkologické pacienty, kteří právě podstupují onkologickou léčbu. Důsledkem užší spolupráce mezi ČOS, SPL a SVL bude také časnější diagnostika onkologických onemocnění.   

Pro praktické lékaře byla vytvořena metodika - doporučené postupy, které popisují, jak má být stav onkologických pacientů po úspěšné léčbě kontrolován. V péči o pacienty v remisi nejde jen o včasný záchyt případného návratu nemoci, ale také o péči v souvislosti se zvýšeným rizikem přidružených nemocí, které mohou souviset s primární onkologickou léčbou.  

Součástí nové organizace je také vytvoření dvou nových výkonů pro praktické lékaře: "Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře" a "Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním". Praktický lékař bude mít tedy na onkologického pacienta v remisi dost času a péči bude mít uhrazenu.   

Praktický lékař dostane kromě obecných doporučených postupů také podrobnou písemnou zprávu, která zohlední individuální rizika pacienta a doporučení ošetřujícího onkologa, co má být u konkrétního pacienta sledováno. Praktičtí lékaři budou v nové metodice proškoleni. Sdílení péče o onkologické pacienty v remisi vystoupí v platnost od 1. ledna 2019, ale předávání pacientů bude dlouhodobý postupný proces. 

Nové doporučené postupy z onkologie pro praktické lékaře v elektronické podobě.  V tištěně formě jsou nyní distribuovány praktickým lékařům a onkologům.  Platnost nové organizace péče o onkologické pacienty v remisi je k 1. lednu 2019.