Výživa v nemoci

Výživa je jednou ze základních potřeb lidského organismu. Dvojnásob toto tvrzení platí v situaci, kdy je člověk oslaben nemocí. Nároky na příjem energie a živin jsou podstatně vyšší a není proto divu, že tělo i přes moderní a kvalitní terapii může slábnout a chřadnout.

Proč tomu tak je?

Malnutrice (podvýživa) způsobená nemocí má na rozdíl od podvýživy způsobené hladověním svá specifika. Nemoc je pro organismus obrovská zátěž a dochází k omezení všech méně důležitých funkcí.

Proč nemá nemocný člověk chuť jíst?

V nemoci organismus reaguje velmi úsporně a veškerou energii šetří na boj s nemocí. Jelikož trávení živin spotřebovává značné množství energie, snaží se tělo tomuto výdeji bránit.

Odbourávají se v nemoci tukové zásoby?

Využití tukových zásob je v nemoci problematické, a proto jsou potřebná energie a bílkoviny získávány ze svalové hmoty (jako první se odbourává svalovina hrudníku a srdeční svalovina, což má za následek jak ztížené samovolné dýchání, tak srdeční výdej). Tím dojde velmi rychle k celkovému oslabení organismu. Obzvlášť rychle tato situace nastává u starších pacientů, kteří přeci jen nemají takovou zásobu svalové hmoty jako 20ti letý sportovec. Nezřídka se pak stane, že pacient oslaben nemocí přestane být soběstačný, nemůže se sám pořádně najíst a problém se dále prohlubuje (bludný kruh malnutrice). Bez nadsázky bývá proto malnutrice také nazývána „tichým zabijákem“.

Bludný kruh malnutrice

Ohrožuje malnutrice využití léků?

Malnutrice a nízká hladina bílkovin v krvi sice přímo nesnižují účinnost léků, ale většina léků je v krvi přenášena právě pomocí bílkovin a při jejich nedostatku se léčivo nedostane na místo kde má působit.

Může malnutrice ovlivnit obranyschopnost?

Malnutrice vede i ke zhoršení imunitní odpovědi a hrozí mnohem větší riziko infekčních komplikací jako je zápal plic, infekce močových cest nebo až sepse (otravy krve). Opět je to dáno tím, že nezbývá dostatek energie a živin pro tvorbu protilátek.

Má malnutrice vliv i na hojení ran?

Nejvíce je toto téma prozkoumáno v oblasti proleženin, kde se ukázala velmi úzká souvislost mezi dobrým stavem výživy a hojením proleženin. V malnutrici nemá pacient dostatek bílkovin a dalších živin, které tvoří základní stavební složky pro hojení rány. Celý proces hojení pak trvá podstatně déle.

Závěrem:

  • když organismu v nemoci nedodáme dostatečné množství energie a živin, rychle začne trávit vlastní svalovou hmotu a dojde k snížení svalové síly, až upoutání na lůžko
  • dobrý stav výživy pacienta je základním předpokladem plného účinku léčby onemocnění a zlepšuje jak vyhlídky na rychlé uzdravení, tak na návrat pacienta do běžného života
  • malnutrice zvyšuje počet komplikací u nemocných a je mnohdy tou pravou příčinou zhoršení stavu pacienta, nebo až jeho úmrtí.

Jeden příklad za všechny – 70ti letá stará dáma si na náledí zlomí krček stehenní kosti, je převezena do nemocnice. Ještě ten den projde řadou vyšetření a na pokoj se dostane až večer. Celý den neměla nic k jídlu. Druhý den je indikována k operaci, v rámci předoperační přípravy dostane pouze tekutiny, takže dál hladoví. Operace je nakonec přesunuta na druhý den, stařenka opět dostává jen tekutiny a její tělo už 3 dny nedostalo základní živiny. Konečně je operace provedena a úspěšná. Po narkóze není dáma ještě plně orientovaná a první jídlo za 3 dny sní sotva z poloviny. Nedostatek energie a živin způsobí odbourávání dýchacích svalů a tak není divu, že musí být dána na umělou plicní ventilaci, neboť sama dýchat nedokáže. Stres z nemocničního prostředí a operace, snížená obranyschopnost a umělá plicní ventilace oslabí dámu natolik, že dostane zápal plic... tělo oslabené malnutricí se nedokáže efektivně bránit a naše stařenka po týdnu umírá.
Na následky operace? Na infekci? NE! Umřela hlady! V supermoderním 3.tisíciletí a bohaté západní Evropě...
Obávám se, že tento příběh není vůbec ojedinělý. Naštěstí ne všechny končí takto tragicky, ale jen to, že pacient musí zůstat v nemocnici o týden déle, než kdyby nebyl ohrožen malnutricí, je selhání jak profesní a ekonomické, tak hlavně lidské.

Dodat organismu dostatečné množství energie a živin pro boj s nemocí není vždy možné. Moderní medicína Vám nabízí elegantní řešení a tím jsou přípravky klinické výživy. Jedná se o kompletní a vyváženou tekutou stravu, která obnoví plnohodnotný příjem energie a živin v jejich optimálním poměru...
Přípravky klinické výživy patří v celé Evropské Unii do kategorie potravin pro zvláštní lékařské účely a jako takové jsou k dostání pouze v lékárnách.