Věděli jste, že Dobrý anděl pomáhá i dospělým onkologickým pacientům?

Za půlrok své existence pomohl nadační fond Dobrý anděl téměř 200 rodinám s dětmi, kde otec, matka nebo dítě trpí rakovinou, rozdělili jsme již více než 3 mil. Kč. I v České republice se nám daří budovat silnou dárcovskou základnu, proto stále přijímáme nové rodiny do programu.

Prosím, pomozte i Vy svým doporučením konkrétním rodinám, které máte ve své péči a které se vlivem zákeřné nemoci dostaly do finanční nouze. Kritéria jsou velmi jednoduchá – rodina má aspoň jedno nezaopatřené dítě a někdo z rodičů nebo dítě trpí onkologickým onemocněním. Žádná další kritéria v současnosti nepoužíváme a všechny rodiny jsou automaticky do programu přijaty.

Naše pomoc rodinám je pravidelná a dlouhodobá, u dospělých pacientů trvá po celou dobu pracovní neschopnosti nebo i déle v případě přiznání invalidního důchodu, u dětí trvá ještě 2 roky po ukončení léčby. Pomoc od drobných dárců Dobrých andělů je přerozdělena každý měsíc rodinám do posledního haléře, protože náklady na provoz nadačního fondu hradí jeho zakladatelé ze svých zdrojů.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. o Dobrém andělu:

Zhoubné nádory jsou v naší zemi velkým problémem zdravotním, ekonomickým a sociálním. Onemocnění rakovinou znamená pro nemocného ale i jeho blízké problémy fyzické, psychické, sociální, existenciální a v neposlední řadě i ekonomické. V případě onemocnění dítěte je téměř nutné, aby jeden z rodičů přestal pracovat a dítěti se plně věnoval. V našich podmínkách se tím u velké části rodin zásadně snižuje životní úroveň, u sociálně slabých až kriticky. Pro tyto rodiny každá finanční pomoc znamená vysvobození z běžných velkých starostí a umožňuje jim plně se věnovat nemocnému dítěti. Česká onkologická společnost ČLS JEP podporuje činnost nadačního fondu Dobrý anděl v České republice, který transparentním způsobem pomáhá rodinám s dětmi, které onkologické onemocnění dostalo do finanční tísně.

http://www.dobryandel.cz/