Dobrý anděl a pomoc rodinám s onkologicky nemocným

Výzva ke spolupráci s Dobrým andělem je určena onkologům, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším odborníkům pečujícím o onkologické pacienty. Máte-li mezi svými pacienty rodinu s dětmi, ve které některý její člen onemocněl onkologickou diagnózou a rodina se v důsledku nemoci ocitla ve finanční tísni, prosím, oslovte tuto rodinu ještě v těchto dnech a vyplňte své doporučení v Žádosti o pravidelnou finanční pomoc pro rodiny s dětmi. Rodina bude pak dostávat pravidelnou měsíční finanční pomoc z humanitárního Systému DOBRÝ ANDĚL. Všechny žádosti, které budou potvrzeny onkology a doručeny na adresu Dobrého anděla, budou okamžitě vyřízeny.

Co je Dobrý anděl?

Dobrý anděl je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, relativně malými pravidelnými měsíčními částkami každý měsíc výrazně finančně pomáhat až tisícovkám nemocných. Dobrý anděl nyní spolupracuje s Českou onkologickou společností.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. o Dobrém andělu:

Zhoubné nádory jsou v naší zemi velkým problémem zdravotním, ekonomickým a sociálním. Onemocnění rakovinou znamená pro nemocného ale i jeho blízké problémy fyzické, psychické, sociální, existenciální a v neposlední řadě i ekonomické. V případě onemocnění dítěte je téměř nutné, aby jeden z rodičů přestal pracovat a dítěti se plně věnoval. V našich podmínkách se tím u velké části rodin zásadně snižuje životní úroveň, u sociálně slabých až kriticky. Pro tyto rodiny každá finanční pomoc znamená vysvobození z běžných velkých starostí a umožňuje jim plně se věnovat nemocnému dítěti. Česká onkologická společnost ČLS JEP podporuje činnost nadačního fondu Dobrý anděl v České republice, který transparentním způsobem pomáhá rodinám s dětmi, které onkologické onemocnění dostalo do finanční tísně.

Materiály ke stažení:

http://www.dobryandel.cz/