Léčení gama nožem u adenomů hypofýzy - Informace pro pacienty

Léčení gama nožem u adenomů hypofýzy - Informace pro pacienty

Nakladatelská anotace: Adenom hypofýzy je nádor podvěsku mozkového. Autor v publikaci informuje pacienty o významu hypofýzy, častosti výskytu adenomu v této oblasti, pojednává o jeho léčení, soustřeďuje se zejména na radiochirurgii gama nožem – metodu, jež patří do stereotaktické neurochirurgie, která umožňuje přesné zasažení cíle v definovaném prostoru vrcholem chirurgického nástroje, zmiňuje i nutnost poradiačního sledování nemocných.

Klíčová slova
zhoubné nádory mozku a CNS