Onkologické knihy

Připravili jsme pro vás přehled knih, které jsou určeny pro laickou veřejnost. Informace jsou doplněny anotacemi převzatými od vydavatele a odkazy na jejich stránky, kde si můžete knihu objednat.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených knih: 44 zrušit všechny filtry
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta - Medical services
Rok: 2017
Stránky: 120
ISBN: 978-80-204-4522-3
Rakovina prsu
Místo: Praha
Nakladatelství: Euromedia
Rok: 2017
Stránky: 224
ISBN: 978-80-7549-155-8
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Kniha přináší pohled na možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2015
Stránky: 168
ISBN: 978-80-247-5402-4
Pohybové aktivity v dětské onkologii
Kniha, která v rámci projektu Krtek v síti vyšla je v České republice první ucelenou odbornou publikací zabývající se problematikou pohybových aktivit v dětské onkologii.
Místo: Olomouc
Nakladatelství: Powerprint
Rok: 2015
Stránky: 191
ISBN: 8087994159
Screening kolorektálního karcinomu
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2015
Stránky: 128
ISBN: 978-80-7345-444-9
VLÁDKYNĚ VŠECH NEMOCÍ. Příběh rakoviny
Vědecký thriller o zhoubném bujení překvapuje čtenáře na celém světě strhujícím tempem a hluboce lidským vyzněním. Jeho autor, lékař, vědec a oceňovaný spisovatel, se na nádorové onemocnění dívá s precizností buněčného biologa, s nadhledem historika a se zaujetím životopisce. Výsledkem je úžasně poutavá kronika nemoci, s níž lidé žijí a umírají více než pět tisíc let. Životopis rakoviny začíná prvními doloženými zmínkami ve starověku, graduje epochální bitvou ve dvacátém století, kdy se lidé snažili nemoc vyléčit, ovládnout a porazit, a zatím končí radikálně novým pochopením její podstaty.
Místo: Brno
Nakladatelství: Nakladatelství Masarykovy univerzity
Rok: 2015
Stránky: 580
ISBN: 9788021077614
Anna a Anička - knížka pro děti
O životě na začátku a na konci.
Místo: Praha
Nakladatelství: Cesta domů
Rok: 2014
Stránky: 48
Ať žijí stomici
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2014
Stránky: 100
ISBN: 978-80-7345-401-2
Etické problémy medicíny na prahu 21. století
Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 520
ISBN: 978-80-247-5471-0
Onkofertilita – nová oblast reprodukční medicíny
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2014
Stránky: 112
ISBN: 978-80-204-3414-2
Psychosociální aspekty paliativní péče
Publikace se obšírně věnuje paliativní péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v hospicích.
Místo: Praha
Nakladatelství: Grada
Rok: 2014
Stránky: 216
ISBN: 978-80-247-4650-0
Život je boj
Kniha je koncipována jako praktický psychologický průvodce pro pacienty s rakovinou, pro jejich pečovatele a blízké. Je psána běžným jazykem a snaží se obsáhnout všechny aspekty života, se kterými se pacient a jeho blízcí v průběhu nemoci setkají.
Místo: Brno
Nakladatelství: Grifart spol. s r.o.
Rok: 2014
Stránky: 288
ISBN: 978-80-905337-4-5
Budu živ tři sta let…
Místo: Praha
Nakladatelství: Maxdorf
Rok: 2013
Stránky: 88
ISBN: 9788073452933
Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve?
Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem
Místo: Praha
Nakladatelství: Mladá fronta
Rok: 2012
Stránky: 136
ISBN: 978-80-204-2694-9
Onkologie pro laiky
Místo: Praha
Nakladatelství: Liga proti rakovině
Rok: 2012
Stránky: 128
ISBN: 978-80-86031-65-1