Onkologické poradny

Na Linkos je provozována online preventivní poradna a poradna psychoonkologická. Všeobecnou onkologickou poradnu na Linkos neprovozujeme. Vyhledali jsme pro Vás na internetu onkologické poradny, ve kterých je možné se ptát na příznaky, diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů a také léčbu bolesti.

Poradny léčby bolesti

i-CLB.cz › Poradna Centra léčby bolesti 

Informačně edukační portál pro laickou veřejnost Centrum léčby bolesti nabízí internetovou poradnu určenou pro lékaře i laickou veřejnost.

Léčba bolesti

Internetové stránky Lecba-bolesti.cz jsou určeny laikům – pacientům, kteří se ve svém životě náhle, nebo pravidelně setkávají s bolestí, i jejich blízkým.

Linka proti bolesti

Jiří Suchý je patronem osvětové kampaně s názvem „Veršem (a humorem) proti bolesti“, projekt, jehož cílem je pomoci lidem trpícím střední až silnou chronickou bolestí. V důsledku silné chronické bolesti mají pacienti potíže se spaním a s vykonáváním obvyklé denní činnosti, což je prakticky vyřazuje z běžného života. Přesně těmto lidem patří hlavní vzkaz osvětové kampaně: Zavolejte o radu na Linku proti bolesti! Chronická bolest je léčitelná a její účinná léčba Vám umožní návrat do normálního života!

Všeobecné onkologické poradny

Léčba rakoviny

Na dotazy odpovídá prim. MUDr. Martin Šmakal. 

Onkologická poradna na webu MOÚ Brno

Onkologické informační centrum pro veřejnost. Bezplatná telefonní nádorová linka 800 222 322. Pracovní doba: PO - PÁ od 8:00 do 15:00 hodin.

Poradny specializované na diagnózu 

Online poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů na Mamo.cz

Poradna k problematice diagnostiky a chorob prsů se nachází na oficiálních stránkách projektu s názvem Program mamografického screeningu v České republice. Dotazy odpovídá několik odborníků na problematiku onemocnění prsů a najdete zde více než 4000 zodpovězených dotazů.

On-line poradna MammaHelp

Na stránkách naleznete mimo odbornou lékařskou on-line poradnu. Na Vaše osobní dotazy, týkající se prevence, onemocnění a léčení nádorových onemocnění prsu, odpovídají přední odborníci v oboru. 

Poraďte se o kolorektálním karcinomu

Nevíte, s kým se poradit o aktuální životní situaci? Potřebujete zkonzultovat průběh onkologické léčby a její vedlejší účinky? Nevíte, na co máte nárok v sociálním systému? Projekt „Poraďte se“ nabízí odborné lékařské konzultace a to telefonicky a emailem. Pacienti se mohou ptát na otázky týkající se jednotlivých vyšetření, průběhu onkologické léčby a jejích nežádoucích účinků. Kromě odborného lékařského poradenství je v rámci projektu k dispozici také sociálně – pracovně – právní poradenství pro pacienty a jejich blízké z celé republiky. Opět lze využít telefonickou linku nebo e-mailovou adresu.

Internetová poradna na Melanomy.cz

Na otázky odpovídá MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. která pracuje na Dermatovenerologické klinice FNKV a 3. LF UK v Praze, kde vede melanomovou poradnu. V poradně je možné klást dotazy týkající se pigmentových znamének, zaslat jejich fotografii ke konzultaci, ale i otázky k diagnostice a terapii maligního melanomu u konkrétního pacienta.

Mnohočetný myelom - klub pacientů

Možnost odborné konzultace na téma mnohočetný myelom prostřednictvím e-mailové poradny. Na dotazy odpovídá specialista hematoonkolog, který spolupracuje s Klubem pacientů s mnohočetným myelomem.

ONKO prostaty

Informační portál Online klinika pro onkologii prostaty je průvodce léčbou tohoto onemocnění pro nemocné rakovinou prostaty, nebo jejich blízké. Pacient se zaregistruje a pak podle fáze nemoci dostává jasné instrukce k léčbě.  Vznik online kliniky vychází ze současných odborných doporučení. Za projektem nestojí jedna konkrétní klinika, kterou by bylo možné navštívit, lékaři pochází z různých zdravotnických zařízení. ONKO Prostaty je pouze webový projekt.

Poradna nadačního fondu Muži proti rakovině

V poradně se můžete ptát na diagnostiku a léčbu rakoviny prostaty. 

Preventivní poradny

Poradna o prevenci na Linkos.cz

Členové Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti odpovídají na Vaše otázky k předcházení zhoubných nádorů nebo jejich včasného záchytu. Můžete se obrátit s dotazem na naše špičkové odborníky, kteří odpovídají na otázky z oblasti prevence rakoviny zažívacího traktu, plic, prsou, gynekologických nádorů a také prevence nádorů u dětí a dospívajících a na dědičná rizika nádorového onemocnění.

Poradna k prevenci nádorů na stránkách MOÚ

Na webu Masarykova onkologického ústavu Brno je poradna k dispozici na záložce  Prevence / Preventivní poradna. Stránky vznikly v rámci Národního programu zdraví – projektu s názvem Onkologická prevence na internetu.

Poradna na stránkách HPV College

Dotazy ohledně problematiky lidských papilomavirů, které způsobují rakovinu děložního čípku,  nádory hlavy a krku a další choroby.