Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Jak správně nakopnout raka.

Praktické rady pro onkologické pacienty aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny. Jak správně nakopnout raka.

Praktická příručka, která je určena zejména pro čtenáře, kteří mají ve své blízkosti nemocného s nádorovým onemocněním a rádi by se lépe seznámili s touto problematikou tak, aby mu mohli být pevnou oporou po dobu protinádorové léčby.
Publikace by ráda pomohla blízkým a přátelům nemocného, kteří často tápají, zda mají při kontaktu s nemocným o jeho nemoci hovořit, jak se k němu chovat atd. Stejně tak může být vhodnou pomůckou i pro pacienty, kteří se bohužel osobně utkávají s nádorovým onemocněním a hledají odpovědi na různé otázky přicházející během léčby a po jejím ukončení… Jde tedy o pečlivě připraveného rádce, který by měl pomoci nemocnému v situaci, kdy se na některé informace zapomněl zeptat svého ošetřujícího lékaře nebo se zeptat neodvážil.
Na portálu MojeMedicina.cz najdete více informací o knize, představení knihy její autorkou na 2. pražském mezioborovém kolokviu a rozhovor s autorkou knížky Janou Karešovou.

Klíčová slova
Psychoonkologie