Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře

Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře

Brožuru na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči vydává Alemie, z.s.

Aby péče o onkologicky nemocné byla efektivní a kvalitní, je třeba posílit informovanost o sociálně zdravotní problematice. A proto odborní pracovníci Amelie připravili tuto již třetí brožuru, která tentokrát míří na pomoc praktickým lékařům.

Cílem je, aby praktičtí lékaři mohli provázet nemocné, kteří mají rakovinu nebo jiné dlouhodobé onemocnění, informovaní. Brožura pomáhá pochopit a řešit nejrůznější situace, které s dlouhodobým a závažným onemocněním souvisí.

Klíčová slova
Sociální problematika

Podobné knihy

Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké
Čtvrté revidované vydání brožury Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké.