Co je dobré vědět o maligním lymfomu

Co je dobré vědět o maligním lymfomu Stáhnout v digitální podobě

Informační příručka pro pacienty

Tato brožurka, sestavená bývalými pacienty z občanského sdružení Lymfom Help, si klade za cíl poskytnout základní poučení pacientům s lymfomy. Jejím cílem není nahradit přesné a podrobné informace, kterých se Vám dostane od Vašeho ošetřujícího lékaře. Může Vám však poskytnout doplnění a povšechný přehled o Vašem onemocnění, o nutných vyšetřeních a možnostech léčby a poskytnout Vám možnost klást ošetřujícímu lékaři další doplňující otázky tak, aby Vaše informace byly pokud možno úplné.

Klíčová slova
Maligní lymfomy; Psychoonkologie