Informovaný pacient

Informovaný pacient Stáhnout v digitální podobě

Publikace "Informovaný pacient" je určena všem vám, kteří dbáte o své zdraví a kteříí využíváte dostupné možnosti preventivních vyšetření. Jejich význam je v tom, že si tak v případě negativního nálezu potvrdíte pocit zdraví, nebo že vás lékař vyzve k podrobnějším vyšetřením, aby rozptýlil případné podezření. Preventivní prohlídky mají význam i v případě nálezu nádorového onemocnění, neboť ho objeví většinou v počáteční fázi. V onkologii to zvyšuje pravděpodobnost úspěšného léčení.

Z obsahu

 • Předmluva (Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.)
 • Rozhovor lékaře s pacientem
 • Co je to rakovina? (Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.)
 • Výskyt rakoviny (Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.)
 • Prevence nádorových onemocnění (Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.)
 • Onkologická prevence v praxi praktického lékaře (MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.)
 • Standardní preventivní postupy u vybraných nádorových onemocnění v primární péči (MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.)
 • Program preventivnich prohlídek v ČR
 • Vyhláška MZ ČR o preventivníh prohlídkách
 • Časné příznaky zhoubných nádorů
 • Role zdravotní sestry v primární prevenci
 • Projekt včasného záchytu nádorů prsu (MUDr. Zuzana Miškovská)
 • Včasný záchyt kolorektálního karcinomu (MUDr. Martin Botik)
 • Včasný záchyt onemocnění prostaty (MUDr. Zuzana Miškovská)
 • Laboratoř a její místo v péči o pacienta s nádorovým onemocněním (Prim. MUDr. Karel Kohoutek)
 • Zobrazovací metody v diagnostice nádorů (Prim. MUDr. Karel Nedvěd)
 • Léčení zhoubných nádorfi . (Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.)
 • Práva občana (Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.)
 • Národní onkologický program
 • Dobrovolné charitativní neziskové onkologické iniciativy a organizace (Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.)
 • Evropský kodex proti rakovině
 • Deklarace práv onkologických pacientů
 • Stručná charakteristika Pařížské charty
 • Pracoviště doporučená k provozování mamografického skríningu v ČR k 1. 1. 2007
Klíčová slova
Prevence a rizika