Karcinom prostaty. Příručka pro pacienty

Karcinom prostaty. Příručka pro pacienty Stáhnout v digitální podobě

Karcinom prostaty je závažným onemocněním, které postihuje velké množství mužů od aktivního věku čtyřicátníků až po seniory a výrazně tak ovlivňuje kvalitu nebo i délku jejich života. Cílem tohoto textu je přiblížit možnosti prevence, diagnostiky a léčby u tohoto nádorového onemocnění.

Brožura pro pacienty vznikla ve spolupráci společnosti Ipsen s Českou urologickou společností, autorem textu je MUDr. Otakar Čapoun z Urologické kliniky VFN a recenzentem je doc. MUDr. Štěpán Veselý z Urologické kliniky FN Motol.

  • Autoři:
  • Pořadí: 1
  • Rok: 2022
  • Stránky: 23
  • Nakladatelství: Ipsen Pharma, s.r.o.; Česká urologická společnost
  • Místo: Praha
Klíčová slova
Zhoubné nádory prostaty