Léčba nádorů hlavy a krku a její komplikace

Léčba nádorů hlavy a krku a její komplikace Stáhnout v digitální podobě

Tato publikace je určena pacientům, jejich rodinným příslušníkům a všem, kteří s pacienty sdílejí nelehký úděl nádorového onemocnění.
Informace a postupy zde popsané nemohou nahradit lékařská doporučení pro konkrétní onemocnění. U každého pacienta je průběh onemocnění individuální, stejně tak je individuální i jeho léčba. Proto by tato publikace měla sloužit především jako prostředník, napomáhající v komunikaci s ošetřujícím lékařem.