Maligní lymfomy a mnohočetný myelom

Maligní lymfomy a mnohočetný myelom Stáhnout v digitální podobě

Maligní lymfomy a mnohočetný myelom jsou onemocnění na rozhraní mezi solidními zhoubnými nádory, začínajícími jako ohraničené ložisko v některém orgánu, a zhoubnými chorobami krvetvorby, které postihují celý organismus. I pro ně však platí zásada, že čím jsou odhaleny dříve, tím větší je šance na jejich zvládnutí, buď na řadu let anebo v nejlepším případě i na úplné vyléčení.